Pāriet uz galveno saturu

Ziņas

Tiek rādīti ziņojumi ar iezīmi “nevakcinētie

Drīkst vai nedrīkst atlaist nevakcinētu darbinieku?

  Ministru kabinets ar savu rīkojumu nostādījis darba devējus visai neērtā, nenoteiktā pozīcijā – tieši darba devējiem netieši uzlikts slogs veicināt vakcinācijas aptveri valstī un cīnīties ar no epidemioloģiskā viedokļa neapzinīgiem darbiniekiem.      Foto: Ritvars Skuja, Dienas Bizness To intervijā Dienas Biznesam stāsta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes prodekāne, Valststiesību zinātņu katedras vadītāja, tiesību zinātņu doktore (Dr. iur.), zvērināta advokāte Annija Kārkliņa. Viņa atzīst, ka jautājums par darba attiecību izbeigšanu ar t.s. nevakcinētajiem darbiniekiem šobrīd ir visai neskaidrs, šajā jautājumā pastāv atšķirīgi viedokļi. Fragments no intervijas Kāda ir situācija pēc tagad izsludinātās ārkārtas situācijas? Situāciju darba vidē pēc šā gada oktobrī izsludinātās ārkārtas situācijas var raksturot kā samērā neskaidru un nenoteiktu. Ik pa laikam tiek pieņemti jauni tiesību aktu grozījumi, kas attiecas uz Covid-19 pandēmijas diktētajām epidemioloģiskajām prasībām no

Ralfs Nemiro rosina ļaut nevakcinētiem ierēdņiem darbu pamest faktiski nekavējoties

Iesniedzot priekšlikumu grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, Nemiro piedāvā noteikt, ka ierēdnim, kurš nav ieguvis sadarbspējīgu sertifikātu un nav piekritis pārcelšanai citā piemērotā amatā, būtu tiesības nekavējoties izbeigt dienesta attiecības, neievērojot Valsts civildienesta likuma un Darba likuma 100.panta pirmajā daļā noteikto regulējumu. Darba likums nosaka, ka darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš. Pēc darbinieka pieprasījuma uzteikuma termiņā neieskaita pārejošas darbnespējas laiku. Kā ziņots, Saeima konceptuāli atbalstījusi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma grozījumu projektu, kas paredz noteikt, ka pēc 1.oktobra darba devējam būs tiesības atlaist darbiniekus, kas nebūs ieguvuši Covid-19 drošības sertifikātu, kas apliecina vai nu vakcinēšanās, vai izslimošanas faktu. Likumprojekts paredz obligātu Covid-19 sertifikāta pras